Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες στις 19/11/2023 ή, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στις 26/11/2023, για τη διετία 2024 – 2025

Στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 23/10/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ρ. ενέκρινε τις αιτήσεις των Τακτικών Μελών της Ε.Ε.Ρ., με τις οποίες έθεσαν εμπροθέσμως υποψηφιότητα για Πρόεδρο Δ.Σ., νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2024 – 2025 και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού. Οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
  1. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SV1IW
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
  1. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ SV1KP
  2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ SV1LJJ
  3. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ SV1IYA
  4. ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1AGU
  5. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SV1FWV
  6. ΤΡΑΝΣΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SV2HPH
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SV1PBX
  2. ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1PMQ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπεβλήθη στις 21/10/2023 άλλη μία υποψηφιότητα, του Τακτικού Μέλους ΤΡΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ SV1GE, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ε.Ε.Ρ. απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ως εκπρόθεσμη. Επίσης υπεβλήθη εμπρόθεσμα η υποψηφιότητα του Τακτικού Μέλους ΘΩΜΑΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ SV8YM, η οποία απερρίφθη, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις του Άρθρου 12 του Καταστατικού, επειδή το Μέλος προσφέρει στον σύλλογο υπηρεσία (επιμέλεια του περιοδικού SV NEA) και λαμβάνει αμοιβή γι’ αυτό.

Καλούνται όλα τα Τακτικά Μέλη να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών και να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Ε.Ρ. για τη διετία 2024 – 2025.

Τα Τακτικά Μέλη της περιφέρειας θα μπορέσουν να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας. Τα σχετικά έγγραφα θα τους αποσταλούν ταχυδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού.