Z81D : South Sudan

Z81D : South Sudan

Ο Diya, YI1DZ, θα είναι ενεργός από Juba, South Sudan, με το call Z81D.

Το Z81D θα είναι στον αέρα μέχρι τις 22 Απριλίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF, σε modes SSB, FT8.

QSL via OM3JW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org