ZD7Z : Saint Helena Island

ZD7Z : Saint Helena Island

Η Elvira, IV3FSG θα είναι ενεργή από Saint Helena Island, IOTA AF – 022, με το call ZD7Z.

Το ZD7Z θα είναι στον αέρα από 16 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6m σε modes SSB, CW, RTTY, FT8, FT4.

QSL via IK2DUW direct, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org