ZOOM – Οδηγίες

ZOOM – Οδηγίες

Οδηγίες λειτουργίας της πλάτφόρμας ZOOM που θα χρησιμοποιήσετε για να συμμετάσχετε στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ε.Ρ.

ΖΟΟΜ – Οδηγίες για επιτραπέζιο Υπολογιστή ή Laptop

ΖΟΟΜ – Οδηγίες για Smartphone – Tablet

 

 

ZOOM - Οδηγίες