Τροποποίηση Άδειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Υποβολή αίτησης.

Ειδικές Οδηγίες

Τροποποίηση της άδειας γίνεται σε περιπτώσεις αλλαγής κάποιου ή κάποιων από τα στοιχεία της αδείας (Κατηγορία, χώρος εγκατάστασης σταθμού βάσης, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Η αίτηση υποβάλλεται στην ΑΠΥ (Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία) της μόνιμης κατοικίας σας. Αν η νέα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας βρίσκεται σε άλλη ραδιοερασιτεχνική περιοχή, τότε αλλάζει και το διακριτικό κλήσης σας με τη νέα ραδιοερασιτεχνική περιοχή διατηρώντας το πρόθεμα (SV ή SY) και το επίθεμα. Για παράδειγμα αν μένετε στη Θεσσαλονίκη ,περιοχή 2 και εγκατασταθείτε στη Πελοπόννησο περιοχή 3 το διακριτικό σας θα αλλάξει από SV2XXX σε SV3XXX
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης επιλέξτε την αιτιολογία τροποποίησης, αν δηλαδή πρόκειται για αλλαγή μόνιμης κατοικίας ή για δήλωση εναλλακτικής θέσης εκπομπής.

Αν δεν έχετε κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων σας θα ανακατευθυνθείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Θα πρέπει να υποβάλλετε τα επίσημα έγγραφα ή Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986) ανάλογα με την περίπτωση, που να αποδεικνύουν την αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
Μετα την Υποβολή της αίτησής σας και αν είστε ήδη καταχωρημένος στο σύστημα, θα γίνει αυτόματα η αλλαγή των στοιχείων σας. Αν όχι σε λίγες ημέρες. Κατά την [Υποβολή] αν κάποια απαραίτητα στοιχεία δεν τα έχετε συμπληρώσει σωστά θα σας υποδειχθούν με κόκκινο χρώμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ