Ορόσημα

 

 

 

 

 

 

Τα παρακάτω άρθρα αναφέρονται στη ραδιοερασιτεχνική ιστορία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:

  1. ΟΡΟΣΗΜΑ, περιλαμβάνουν την καταγραφή σημαντικών ημερομηνιών στην ιστορία της Ε.Ε.Ρ. αλλά και του ελληνικού και διεθνούς ραδιοερασιτεχνισμού.
  2. ΠΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ, περιλαμβάνει αποσπάσματα από δημοσιεύσεις για τον ραδιοερασιτεχνισμό και την κατάσταση στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, πριν την ψήφιση του πρώτου Νόμου το 1972.
  3. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ρ., που περιλαμβάνει τα σχετικά με την ίδρυση της Ε.Ε.Ρ. το 1958 καθώς και για την κατάσταση στην Ελλάδα μέχρι το 1979, που απεβίωσε ο Γεώργιος Γεράρδος SV1AG.

Τα στοιχεία για τα ΟΡΟΣΗΜΑ έχουν αντληθεί κυρίως από κείμενα του Γιάννη Σταματόπουλου SV1HE, από τεύχη του περιοδικού SV NEA και από άλλες προσωπικές μαρτυρίες και πηγές. Η επιλογή των στοιχείων και η επιμέλεια των κειμένων έχει γίνει από τη Νατάσα Δαρκαδάκη SV1KP. Θα χαρούμε να λάβουμε υλικό για τον εμπλουτισμό των παραπάνω αρχείων, ιδίως των Ορόσημων.