Με μία ματιά

Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος με σκοπό τη διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού, την προαγωγή των συμφερόντων της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη Μέσω Δορυφόρου, τη νομική τους εκπροσώπηση εντός και εκτός της Ελλάδος και τον πειραματισμό με σκοπό την πρόοδο της τέχνης και της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών. Στους σκοπούς του είναι ακόμα η εγκατάσταση δικτύων επικοινωνίας ως προσφορά βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών και η προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας.

Ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1958 με την 6567/58 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του. Έχει ως μέλη της τους περισσότερους εν ενεργεία ραδιοερασιτέχνες στη χώρα και είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ένωση Ραδιοερασιτεχνών (INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION – I.A.R.U.). Η Ε.Ε.Ρ. εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες με συχνές επαφές με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τις Περιφέρειες.

Η Ε.Ε.Ρ. έχει συγκροτήσει και εξοπλίσει με ίδια μέσα τις Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης, που σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρέχουν τηλεπικοινωνιακή κάλυψη στις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Οι Ομάδες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας από το 2001.

Στους υποφακέλους θα βρείτε πλήθος ιστορικών στοιχείων:

Τα Ορόσημα της ιστορίας της Ε.Ε.Ρ., η οποία κινείται παράλληλα με την ιστορία του Ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα Πρόσωπα του Ραδιοερασιτεχνισμού, που προσέφεραν το καθένα από διαφορετικό μετερίζι στην εξέλιξη του ραδιοερασιτεχνισμού και της Ε.Ε.Ρ.

Πλήρη χρονολογική καταγραφή όλων των Παλαιών Διοικητικών Συμβουλίων της Ε.Ε.Ρ.

Τα Επίτιμα Μέλη της Ε.Ε.Ρ.

Διάφορα άρθρα, που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό SV NEA και που απεικονίζουν και απαθανατίζουν διάφορα γεγονότα από την ίδρυση της Ε.Ε.Ρ.

Τα Editorial από όλα τα τεύχη του περιοδικού SV NEA μέχρι σήμερα, γιατί μέσα τους αντικατοπτρίζεται η καθημερινότητα της Ε.Ε.Ρ. και των μελών της.

Η ιστορία και οι δραστηριότητες των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης βρίσκονται σε ξεχωριστό φάκελο ΕΔΩ.